DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

STUDIA PODYPLOMOWE

Informacje
Kierownik Studiów Podyplomowych 

dr Rafał Abramciów
Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

telefon: 12 662 6229
fax: 12 637 2243


HARMONOGRAM STUDIÓW

Kraków - 2017/2018

Semestr I

 

Wszystkie zajęcia odbywają się od godz. 9 00 w sali 350.

I zjazd

3 i 4 marca(10h+10h)- zajęcia organizacyjne + Pan dr R. Abramciów- (Współczesne koncepcje różnic indywidualnych-wykład). + Pani dr A Lasota. - (Rozwój i zaburzenia sfery motorycznej i poznawczej- wykład).

II zjazd

17, 18 marca- (8+10h). Pan mgr M. Tokarski( Współczesna diagnostyka psychologiczna).+ Pani dr A. Lasota- (Rozwój i zaburzenia sfery motorycznej i poznawczej- ćwiczenia).

III zjazd

7, 8 kwietnia-(8h+7h)-Pani dr E. Dyduch (Współczesna diagnostyka pedagogiczna -wykład). )+ Pani dr J. Matejek- (Metodyka ćwiczeń usprawniających motorykę dziecka -ćwiczenia).

IV zjazd

21, 22 kwietnia (7h+10h)- Pani dr E. Dyduch (Współczesna diagnostyka pedagogiczna- wykład).+ ).+ Pani dr A. Lasota- (Rozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej i - ćwiczenia).

V zjazd

5, 6 maja (10h+10h) + Pan dr R. Abramciów- (Współczesne koncepcje różnic indywidualnych- wykład).+ Pan dr R. Abramciów (Komunikacja interpersonalna- ćwiczenia)

VI zjazd

19, 20 maja-(10h+ 8h))- Pani dr U. Tokarska (Nowe tendencje w terapii dzieci i młodzieży) + Pan mgr M. Tokarski (Współczesna diagnostyka psychologiczna- ćwiczenia).

VII zjazd

2, 3 czerwca (10h+8h)- Pan dr R.Abramciów ( Komunikacja interpersonalna- ćwiczenia)+ Pani dr J. Matejek- (Metodyka ćwiczeń usprawniających motorykę dziecka- ćwiczenia).

VIII Zjazd

16 czerwca(5h+6h)- Pan dr R. Abramciów (Seminarium)+ (Komunikacja społeczna- ćwiczenia)