DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

STUDIA PODYPLOMOWE

Informacje
Kierownik Studiów Podyplomowych 

dr Rafał Abramciów
Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

telefon: 12 662 6229
fax: 12 637 2243


PLAN STUDIÓW

 

semestr 1          

 • Współczesne koncepcje różnic indywidualnych
 • Rozwój i zaburzenia sfery motorycznej i poznawczej
 • Rozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej
 • Metodyka ćwiczeń usprawniających motorykę dziecka
 • Komunikacja interpersonalna
 • Nowe tendencje w terapii dzieci i młodzieży
 • Współczesna diagnostyka psychologiczna
 • Współczesna diagnostyka pedagogiczna
 • Seminarium

 

semestr 2 

 • Rozwój i zaburzenia sfery motorycznej i poznawczej
 • Rozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej
 • Metody terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka ćwiczeń korekcyjnych
 • W zakresie trudności w nauce czytania i pisania
 • Metodyka ćwiczeń usprawniających motorykę dziecka
 • Pedagogiczne uwarunkowania trudności szkolnych ucznia
 • Wprowadzenie do resocjalizacji
 • Nowe tendencje w terapii dzieci I młodzieży
 • Seminarium

 

semestr 3  

 • Rozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej
 • Metody terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka ćwiczeń korekcyjnych w zakresie trudności w nauce czytania i pisania
 • Terapia trudności emocjonalnych I społecznych
 • Pedagogiczne uwarunkowania trudności szkolnych ucznia
 • Metodyka ćwiczeń rozwijających zdolności twórcze ucznia
 • Trening umiejętności edukacyjnych
 • Seminarium
 • Wprowadzenie do resocjalizacji